1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 4.00 out of 5)
Loading...

(Y)Big god, Your wife went offline! ท่านเทพ, ภรรยาท่านออฟไลน์! 18+

…หนุ่มน้อยต้วนอวี้จุนได้รับความช่วยเหลือจากท่านเทพ มือเก่งฉกาจในเกมออนไลน์ และตกหลุมรักจนเก็บมาฝันถึงอย่างวาบหวาม จนกระทั่งมีโอกาสได้พบตัวจริงของท่านเทพ ผู้ซึ่งตัวจริงก็หล่อเหล่าบุคลิกดีตรงสเปคของต้วนอวี้จุนเสียเหลือเกิน… http://2xs.io/a7wjlN4https://stfly.io/rRZZEh

Leave a Reply