Tomb Raider King ราชันย์จอมโจรปล้นสุสาน บทที่ 1 – 32-2

ถ้าชอบเว็บนี้ คลิกแบนเนอร์เยอะๆ ด้วยจ้า ^-^

สุสานของเทพเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลก!

ผู้คนที่สามารถรวบรวมโบราณวัตถุภายในสุสานเหล่านี้ได้ ย่อมสามารถใช้ความสามารถของวีรบุรุษแห่งตำนานพร้อมกับได้รับความมั่งคั่งและพลังอำนาจ

กระนั้นนักปล้นสุสานที่ไม่มีใครรู้จักคนหนึ่งได้เริ่มปล้นโบราณวัตถุและปรากฏตัวขึ้น

เขาเป็นที่รู้จักในนาม ราชันย์จอมโจรปล้นสุสาน

“แม่งเอ้ย! นี่เกือบทำให้ฉันแทบบ้า ไอ้บ้านั่นชิงทุกอย่างจากที่นี่ไปหมดเลย!”

อะไรที่เป็นของนายก็คือของฉัน และอะไรที่เป็นของฉันก็ชัดว่ามันเป็นของฉันเช่นกัน

นักปล้นสุสานที่ฟื้นคืนขึ้นจากความตายครั้งอดีต กำลังจะเริ่มไล่เก็บโบราณวัตถุทุกสุสานในโลกแล้ว!

CH 1 – 30 : https://stfly.me/Y9P7Q09W

=======================================

CH 31-1 : https://stfly.me/Bt1a8zRfl

CH 31-2 : https://stfly.me/xnDORXvq

CH 32-1 : https://stfly.me/1f4o6Vm

CH 32-2 : https://stfly.me/V9vPnttI

Leave a Reply