1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes,
average: 4.67 out of 5)
Loading...

The Legendary Mechanic 1 – 346

คุณจะทำยังไงเมื่อคุณตื่นขึ้นและพบว่าคุณอยู่ภายในเกมที่คุณรัก?
คุณจะทำยังไงเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ใช่แค่กลายเป็นNPC-แต่กลับถูกส่งย้อนเวลามาก่อนเกมเปิดตัว!
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเป็นจริงทั้งสองของตัวเอกเรามาบรรจบกัน?
หาน เซี่ยวคือผู้เล่นชั้นนำก่อนเขาถูกส่งเข้ามาในเกม โดยใช้ความรู้ของชีวิตในอดีต หาน เซี่ยวได้กวาดผ่านจักรวาลขณะรอคอยให้เหล่าผู้เล่นมาถึง นี่ไม่ใช่นิยายข้ามโลกทั่วไปของพวกคุณ!

CH. 1 – 100 : http://exe.io/DIiOjw4ohttps://stfly.io/DlcTq2

CH. 101 – 200 : http://exe.io/Q9Y8oGxhttps://stfly.io/KmPObbi

CH. 201 – 300 : https://stfly.me/W4CGghqF

CH. 301 – 330 : https://stfly.me/QsbBeq6q

CH 331 – 340 : https://stfly.me/4NMZpKIoK

CH 341 – 346 : https://stfly.me/G9lA

 

Leave a Reply