1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

The Black Card CH 1 – 365

บทนำ: บัตรสีดำลึกลับได้มอบเงินจำนวนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ และสือเหล่ยก็ต้องใช้เงินเหล่านั้นให้หมดภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ มิฉะนั้นเขาจะได้รับโทษทัณฑ์จากบัตรสีดำ!

===========================================

CH 1 – 365 : https://stfly.me/xlqtR

Leave a Reply