1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา ตอนที่ 1 – 1484

เขาคือปีศาจตอนที่ผู้คนต่างหลับตา
เขาลืมตาขึ้นเพื่อมองโลกที่ผู้อื่นไม่อาจมองเห็น
ฟื้นคืนสติจากเหวลึก ดิ้นรนออกมายังปลายเหวเพียงเพื่อมองฟ้าดินที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัส
เด็กหนุ่มซูหมิงเกิดและเติบโต ณ แดนหมาน ทว่าร่างกายแปลกแยกไร้ซึ่งพลังหมาน
เหตุเพราะครอบครองเศษหินพิลึกแผ่นหนึ่ง
จึงทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนพลัง

ตอนที่ 1 – 556 : https://stfly.io/UrRe

ตอนที่ 557 – 710 : https://stfly.io/rP3l8E

ลบลายน้ำแล้ว

ตอนที่ 711 – 930 : https://stfly.io/csEhtIeI

ตอนที่ 931 – 1000 : https://stfly.io/gl14Vl

ตอนที่ 1001 – 1030 : https://stfly.io/g438SM

ตอนที่ 1031 – 1100 : https://stfly.io/7kV1ArOvz

ตอนที่ 1101 – 1200 : https://stfly.io/wV1At

ตอนที่ 1201 – 1300 : https://stfly.me/kNUE

==============================================

ตอนที่ 1301 – 1400 : https://stfly.me/iezCuD

ตอนที่ 1401 – 1420 : https://stfly.me/bC1eM

ตอนที่ 1421 : https://stfly.me/AyNzK7

ตอนที่ 1422 – 1454 : https://stfly.me/TR5G

ตอนที่ 1455 – 1456 : https://stfly.me/3GWJ

ตอนที่ 1457 – 1463 : https://stfly.me/dJZFqFSW

ตอนที่ 1464 – 1466 : https://stfly.me/jrhX

ตอนที่ 1467 : https://stfly.me/roQrsVH

ตอนที่ 1468 – 1470 : https://stfly.me/apW7kfPq

ตอนที่ 1471 : https://stfly.me/ga6J

ตอนที่ 1472 – 1474 : https://stfly.me/UZ2qdK

ตอนที่ 1475 – 1478 : https://stfly.me/85RxH0

ตอนที่ 1479 – 1480 : https://stfly.me/aIDuolE

ตอนที่ 1481 – 1484 : https://stfly.me/vWdnD

7 Replies to “Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา ตอนที่ 1 – 1484”

  1. ขอเรื่องสู่วิธีอสุราหน่อยครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply