Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา ตอนที่ 1 – 1287

ถ้าชอบเว็บนี้ คลิกแบนเนอร์เยอะๆ ด้วยจ้า ^-^

เขาคือปีศาจตอนที่ผู้คนต่างหลับตา
เขาลืมตาขึ้นเพื่อมองโลกที่ผู้อื่นไม่อาจมองเห็น
ฟื้นคืนสติจากเหวลึก ดิ้นรนออกมายังปลายเหวเพียงเพื่อมองฟ้าดินที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัส
เด็กหนุ่มซูหมิงเกิดและเติบโต ณ แดนหมาน ทว่าร่างกายแปลกแยกไร้ซึ่งพลังหมาน
เหตุเพราะครอบครองเศษหินพิลึกแผ่นหนึ่ง
จึงทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนพลัง

ตอนที่ 1 – 556 : http://exe.io/gP2vkhttps://stfly.io/UrRe

ตอนที่ 557 – 710 : http://exe.io/XCssThttps://stfly.io/rP3l8E

ลบลายน้ำแล้ว

ตอนที่ 711 – 930 : http://exe.io/psa4Fhttps://stfly.io/csEhtIeI

ตอนที่ 931 – 1000 : http://exe.io/RHW2Xhttps://stfly.io/gl14Vl

ตอนที่ 1001 – 1030 : http://exe.io/Y2MKZCEhttps://stfly.io/g438SM

ตอนที่ 1031 – 1100 : http://exe.io/XhMFhttps://stfly.io/7kV1ArOvz

ตอนที่ 1101 – 1200 : http://exe.io/KRRNkQ0rhttps://stfly.io/wV1At

==============================================

ตอนที่ 1201 – 1287 : https://stfly.me/WzNuQ5m


7 Replies to “Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา ตอนที่ 1 – 1287”

  1. ขอเรื่องสู่วิธีอสุราหน่อยครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply