1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes,
average: 4.50 out of 5)
Loading...

Path To Heaven (หนทางสู่สวรรค์) CH 1 – 51

เว่ยสั่ว ผู้ฝึกตนระดับล่างแห่งเมืองจิตวิญญาณสูงสุด ถูกหลอกให้ซื้อบางสิ่ง เป็นสมบัติระดับล่างที่ชำรุด ถึงมันจะเป็นสมบัติที่ชำรุด แต่ภายในมีจิตวิญญาณโบราณอายุหลายหมื่นปีสิงสู่

สิ่งที่หายากที่คงอยู่เมื่อหลายหมื่นปีก่อน ยามนี้มีให้เห็นมากมาย สิ่งแรกที่เว่ยสั่วพบคือสิ่งที่ใช้ทำเป็นยันต์เพลิง ซึ่งเป็นแหล่งในการสร้างศิลาวิญญาณเป็นจำนวนมากให้

===================================

CH 1 – 10 : https://stfly.me/4eb7dSb6E

CH 11 – 30 : https://stfly.me/dHPfp5O4Y

CH 31 – 40 : https://stfly.me/qt7kUbHx

CH 41 – 50 : https://stfly.me/Tedyyw

CH 51 : https://stfly.me/pue2B

Leave a Reply