1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 4.00 out of 5)
Loading...

Heavenly Star สวรรค์มวลดาว ตอนที่ 1 – 556 จบ

เด็กหนุ่มลึกลับผู้ลืมเลือนอดีต ตื่นขึ้นมาในทวีปเทียนเฉิน ถูกเข้าใจว่าเป็นบุตรชายตระกูลเย่ เขาจึงใช้สถานะนี้เฝ้าสังเกตโลกอันยุ่งเหยิง รวมทั้งสืบหาอดีตของตน หากแต่โชคชะตาที่ต้องประสบกลับมีเพียงความน่าหวั่นสะพรึง เขาจึงหัวเราะเยาะโชคชะตา และเผยพลังสะท้านแดนดินใต้ผืนสวรรค์

นับแต่ครั้งนั้น เขาเคลื่อนผืนฟ้าและเมฆา สั่งสายฟ้าด้วยฝ่ามือ! เขา…ตัวตนผู้เป็นตำนาน ได้สร้างเรื่องขับขานมากมายไว้กับผู้คนในทวีปเทียนเฉิน ด้วยสติปัญญาและพลังอันไร้ที่เปรียบ หากแต่ยังไม่อาจหยั่งทราบ ถึงขอบเขตพลังอำนาจของเขาได้เลย

ตอนที่ 1 – 556 : http://exe.io/CSG8qyhttps://stfly.io/uoe4

Leave a Reply