Extraordinary Genius – อัจฉริยะเหนือชั้น 1 – 613

ถ้าชอบเว็บนี้ คลิกแบนเนอร์เยอะๆ ด้วยจ้า ^-^

นักลงทุนผู้ล้มเหลวจากปี พ.ศ. 2560 ดื่มจนเมามาย แล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นยช่วงที่ประเทศจีนพึ่งจะเปิดประเทศและเศรษฐกิจกำลังเติบโตรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย, ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอที และวิกฤตทางการเงินอื่น ๆ เขาต้องพึ่งพาความรู้จากโลกอนาคตเพื่อสร้างอาณาจักรของเขาขึ้นอย่างช้าๆ

CH 001 – 550 : http://exe.io/XiNMFqhttps://stfly.io/xur3wHBw

CH 551 – 600 : http://exe.io/N4XIjhttps://stfly.io/TjnDKb4Yc

CH 601 – 604 : https://stfly.me/ZwLrH

CH 605 – 613 : https://stfly.me/C1OG0

2 Replies to “Extraordinary Genius – อัจฉริยะเหนือชั้น 1 – 613”

Leave a Reply