1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Emperor Of The Cosmos จักรพรรดิดวงดาว CH 1 – 574

โลกยุคโบราณที่ตั้งอยู่ในยุคปัจจุบันของกาเเลคติกความก้าวหน้าของโลกนั้นได้ก่อให้เกิดวิถีเเห่งการบ่มเพาะพลังขึ้นซึ่งสามารถสร้างมนุษย์ที่มีความสามารถทด้านกายภาพที่ไม่เหมือนใครได้มนุษย์ได้ค้นพบวิธีในการเดินทางในอวกาศมาเป็นระยะเวลานานพวกเขาได้บุกดาวเคราะห์อื่นๆเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขา

============================================

CH 1 – 574 : https://stfly.me/YNDFkNAK

Leave a Reply