1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes,
average: 4.75 out of 5)
Loading...

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ ตอนที่ 1 – 1050

ชาติที่แล้ว เพียงเพราะส่งเสริมอำนาจให้ผิดคน ผลที่ได้คือนางถูกทรยศหักหลัง ตระกูลของนางถูกใส่ร้ายจนต้องโทษประหารทั้งตระกูล และจบชีวิตลงด้วยความเคียดแค้น

ทว่านางกลับฟื้นขึ้นมาในร่างของ ซูหลี หญิงสาวผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ ทั้งยังถูกมารดาเลี้ยงดูมาเยี่ยงเด็กผู้ชาย เมื่อสวรรค์หยิบยื่นหนทางแก้แค้นมาให้ในชาตินี้ นางยินยอมจะใช้ทุกเล่ห์เพทุบายล้างมลทินให้ตระกูล และสิ่งที่นางมอบให้คนทรยศผู้นั้นไป นางย่อมต้องทวงคืนกลับมาด้วยมือตนเอง! 

CH 1 – 1050 : เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 1-1050.pdf

============================================================

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 1-150.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 151-300.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 301-450.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 451-600.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 601-750.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 751-900.pdf

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ 901-1050.pdf

Leave a Reply