1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes,
average: 4.89 out of 5)
Loading...

อาตมาต้องการกลับไปเป็นฆราวาส (The Monk that wanted to renounce asceticism) CH 1 – 280

Google Drive โดนแบน กำลังอัพใหม่อยู่

เรื่องไหนยังไม่มีคำว่า อัพใหม่แล้ว คือยังไม่ได้แก้

เรื่องไหนอัพใหม่ทุกวันคือแก้แล้ว

บนภูเขาเอกดรรชนีในเขตภูเขาอันไกลโพ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ

มีวัดเล็กแห่งหนึ่งนามว่าเอกดรรชนี แต่กลับประหลาดอย่างยิ่ง

ในวัดมีข้าว ส่งกลิ่นหอมโชยสิบลี้

ในวัดมีน้ำ หวานสดชื่นอย่างยิ่ง เลิศล้ำกว่าสุราชั้นดี

ในวัดมีพระพุทธ หากจริงใจจะสัมฤทธิ์ผล

วัดไม่ใหญ่แต่กลับมีทุกสิ่ง วัดไม่ใหญ่แต่ความคึกคักของเพลิงเทียนกลับเหนือกว่าวัดทุกแห่งหน

และดึงดูดผู้คนนับไม่ถ้วนจากภายนอกให้อดหลับอดนอนเรียงหน้ากันเข้ามา…

ในวัดนี้มีหลวงจีนรูปหนึ่ง แม้ใจอยากสึก แต่กลับถูกระบบพุทธองค์ชั่วช้าจับตัวไว้

จำต้องอยู่ต่อไปเพื่อบรรลุอรหันต์ ได้แต่คอยพูดงึมงำอยู่ทุกวันว่า

“อาตมาจะสึก จะหาภรรยาที่ไม่ต้องสวยมาก มีลูกน้อยด้วยกัน แล้วใช้ชีวิตอย่างสงบสุข!”

===========================================

อาตมาต้องการกลับไปเป็นฆราวาส เล่ม 1 : https://stfly.me/KH7cn

อาตมาต้องการกลับไปเป็นฆราวาส เล่ม 2 : https://stfly.me/AMYDk

อาตมาต้องการกลับไปเป็นฆราวาส เล่ม 3 : https://stfly.me/aTGJL

CH 151 – 280 : https://stfly.me/9s4nI2Leave a Reply