1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว เล่ม 1 – 6

อวี้เยี่ยน, ปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรเป็นหนึ่งในพิภพด้านการบำเพ็ญเพียร รอจนกระทั่งหนึ่งหมื่นหกพันปีเขาจึงรับศิษย์มาหนึ่งคน เขาค่อยๆอบรมสั่งสอนและดูแลเอาใจใส่ให้นางขยันหมั่นเพียร เขาเฝ้ามองดูความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวกับนางสามารถหยั่งรู้ถึงหลักวิถีธรรม เกือบที่นางจะสำเร็จบรรลุเป็นเซียนแต่แล้ว … นางตาย! ต่อจากนั้น, เขารับศิษย์มาอีกคนหนึ่ง สั่งสอนนางอย่างระมัดระวัง ฟูมฟักทะนุถนอมนางด้วยความเอาใจใส่ จากนั้น … นางก็ตายอีกแล้ว! ด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบศิษย์มาอีกคนและไม่นานหลังจากนั้น … นางก็ยังตายอีก!

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 01.pdf

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 02.pdf

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 03.pdf

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 04.pdf

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 05.pdf

ศิษย์ข้า เจ้าตายอีกแล้ว 06.pdf

Leave a Reply