1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

ลิขิตรัก ย้อนรอยแค้น CH 1 – 612

จุดจบที่ความตาย กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นบันดาลให้เธอได้ย้อนกลับไปในปี 1985

เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างตัวเองวัย 12 ปี!

เมื่อได้รับชีวิตที่เหมือนได้เกิดใหม่คราวนี้ เธอจึงตัดสินใจลิขิตชะตาด้วยสองเป้าหมาย…

หนึ่ง… มีชีวิตอย่างอิสรเสรี ไม่สนใจสายตาใคร และไม่รับความรักอันน้อยนิดที่ญาติมิตรมีให้

สอง… แก้แค้น สิ่งที่พี่สาวกับอดีตคนรักติดค้างไว้ เธอจะต้องเอาคืนให้หมดในชาตินี้!

==============================

CH 1 – 60 : https://stfly.me/tEWI

CH 61 – 120 : https://stfly.me/uydW

CH 121 – 158 : https://stfly.me/yyUKXmYuK

CH 159 – 166 : https://stfly.me/vaEt

CH 167 – 200 : https://stfly.me/FPP5I

CH 201 – 256 : https://stfly.me/Y8ItG

CH 257 – 400 : https://stfly.me/ELjM

CH 401 – 460 : https://stfly.me/Kem97wfi

CH 461 -542 : https://stfly.me/QPCuo

CH 543 – 584 : https://stfly.me/XCakmPwM

CH 585 – 612 : https://stfly.me/G4mVy5w

Leave a Reply