1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

ลิขิตรัก ย้อนรอยแค้น CH 1 – 1705

จุดจบที่ความตาย กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นบันดาลให้เธอได้ย้อนกลับไปในปี 1985

เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างตัวเองวัย 12 ปี!

เมื่อได้รับชีวิตที่เหมือนได้เกิดใหม่คราวนี้ เธอจึงตัดสินใจลิขิตชะตาด้วยสองเป้าหมาย…

หนึ่ง… มีชีวิตอย่างอิสรเสรี ไม่สนใจสายตาใคร และไม่รับความรักอันน้อยนิดที่ญาติมิตรมีให้

สอง… แก้แค้น สิ่งที่พี่สาวกับอดีตคนรักติดค้างไว้ เธอจะต้องเอาคืนให้หมดในชาตินี้!

==============================

CH 1 – 829 : https://stfly.me/KiFd

CH 830 – 861 : https://stfly.me/kt3Xi3u

CH 862 – 897 : https://stfly.me/Zynr6asf

CH 898 – 955 : https://stfly.me/W7fANgX

CH 956 – 967 : https://stfly.me/EgYUz7V

CH 968 – 1037 : https://stfly.me/NFf5

CH 1038 – 1211 : https://stfly.me/wnVL5

CH 1212 – 1269 : https://stfly.me/ZnBt6E9Ed

CH 1270 – 1385 : https://stfly.me/keSG

CH 1386 – 1401 : https://stfly.me/pvsIYDnk

CH 1402 – 1441 : https://stfly.me/e0WCr

CH 1442 – 1479 : https://stfly.me/7rCLvkU

CH 1480 – 1531 : https://stfly.me/XlYJP

CH 1532 – 1609 : https://stfly.me/frRlB

CH 1610 – 1633 : https://stfly.me/zPvfWZ

CH 1634 – 1637 : https://stfly.me/WtmuUhol

CH 1638 – 1705 : https://stfly.me/KvNDLLeave a Reply