1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes,
average: 4.69 out of 5)
Loading...

ยอดหญิงสกุลเสิ่น CH 1 – ตอนพิเศษ 5.2

เนื่องด้วยถูกมารดาเลี้ยงกลั่นแกล้ง ทำให้ เสิ่นเวย ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอต้องตายลงด้วยความน่าเวทนา ทว่าด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทหารสาวในยุคปัจจุบันทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างของหญิงสาวผู้ที่มีชื่อแซ่เดียวกันกับตนเอง

เมื่อถูกมารดาเลี้ยงวางแผนกลั่นแกล้ง เนรเทศตนเองมาอยู่ในสถานที่รกร้างห่างไกล โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้นาง ‘รักษาตัว’ คิดหรือว่านางจะยอมแพ้ต่อความร้ายกาจของมารดาเลี้ยงผู้นี้? ไม่เป็นไร ในเมื่อไล่นางออกมา นางก็จะใช้หนึ่งสมองและสองมือของตนนี้พลิกฟื้นพัฒนาครอบครัวของนางให้กลับมาเชิดหน้าชูตาได้อีกครั้ง!

====================================

CH   1 –  237.1 : https://stfly.me/yW8FWFT

CH 237.2 : https://stfly.me/PCf3q

CH 238.1 – 240.2 : https://stfly.me/c8YwxX

CH 241.1 – 244.2 : https://stfly.me/ZO7gOgtS

CH 244.3 – 247.1 : https://stfly.me/2ocFiXWI

CH 247.2 – 252.1 : https://stfly.me/1nE0ctRR

CH 252.2 – 258.1 : https://stfly.me/KBYR

CH 258.2 – 259.2 : https://stfly.me/SfJqY4g

CH 260.1 – 261.1 : https://stfly.me/xXdYwD6dN

CH 261.2 – 262.2 : https://stfly.me/0Et3foQN

CH 263.1 – 263.2 : https://stfly.me/fUow7E0R

CH 264.1 – 266.1 : https://stfly.me/zxir

CH 266.2 – 268.1 : https://stfly.me/lWfsPi5e

CH 268.2 – 270.2 : https://stfly.me/TuAQC

CH 271.1 – 272.1 : https://stfly.me/yFUx

CH 272.2 – 273.2 : https://stfly.me/UAtr

CH 274.1 – 275.2 : https://stfly.me/cy5u

CH 276.1 – 278 : https://stfly.me/TRPN

CH 279.1 – 281.1 : https://stfly.me/1gGDPGhFC

CH 281.2 – ตอนพิเศษ 1.2 : https://stfly.me/PloKbSWGp

ตอนพิเศษ 2.1 – 2.2 : https://stfly.me/d8MyuTli

ตอนพิเศษ 3.1 – 5.2 : https://stfly.me/ey4jLMPLeave a Reply