1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes,
average: 4.64 out of 5)
Loading...

ยอดสตรีฉางอิ๋ง ภาคที่ 2 CH 1 – 51

“ตอนนั้นท่านปู่จัดการหมั้นข้ากับสามีฝ่ายบู๊เพราะชะตาต้องกันเพียงคราเดียว!

ข้าไม่ร้องไห้โฮออกมาก็ถือว่าไม่เลวแล้ว ยังจะให้มีความสุขทั้งสองฝ่าย?

ตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้ วันเวลาแสนหวานชื่นในอนาคตที่ข้าคิดว่าจะมีได้

ก็คือตีจนกว่าเขาจะต้องเชื่อฟังข้าไปทั้งชีวิต และไม่ทำให้ข้าต้องโมโห!

มีความสุขทั้งสองฝ่าย…ข้าจะไปชอบสามีเยี่ยมยุทธ์อย่างนั้นได้อย่างไร!

ข้ายังไม่ชอบเขา แล้วการที่เขาจะชอบข้าหรือไม่ ยังจะสำคัญหรือ?

ที่สำคัญก็คือ เขาต้องเชื่อฟังข้า!”


================================

ภาคที่ 1

CH 1 - 20 : https://stfly.me/alWHW

CH 21 - 35 : https://stfly.me/JZizxjD

CH 36 - 45 : https://stfly.me/KhWABYpjt

CH 46 - 61 : https://stfly.me/xrBtzLA8

CH 62 - 67 : https://stfly.me/6RhIQF3a

CH 68 - 74 : https://stfly.me/XcLONJy6

CH 75 - 81 : https://stfly.me/0v6dX

CH 82 - 94 : https://stfly.me/7TIXn
=================================

ภาคที่ 2 
CH 1 - 12 : https://stfly.me/EdkUFD6c
CH 13 - 33  : https://stfly.me/dxohnq
CH 34 - 37 : https://stfly.me/XRBhjX8
CH 38 - 51 : https://stfly.me/MzvBvB


Leave a Reply