1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

พิฆาตทรชน 4เล่มจบ โก้วเล้ง

ผู้แต่ง เซียงกัวเตี้ย และ โก้วเล้ง

ผู้แปล ว. ณ เมืองลุง

เรื่องนี้ทุกเล่มจะบอกว่าเป็นผลงานของของโก้วเล้งในยุค แต่จริงๆแล้ว  พิฆาตทรชน   โกวเล้ง แต่งช่วงแรกๆ แล้วไม่ว่างพอ ทางสนพ.จึงเรียกเซี่ยงกัวเตี้ยมาแต่งต่อที่เหลือขอรับ

http://exe.io/whPkLqEhttps://stfly.io/vM2Ab

Leave a Reply