1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes,
average: 4.75 out of 5)
Loading...

ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ! CH 1 – 161

เขาเป็นผู้ไร้เดียงสา เขาผู้ไร้อารมณ์ในทุกๆสิ่ง เขาเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าผู้ใดบนพื้นพิภพ ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมอย่างถึงที่สุด มีหลายคนที่พยายามโชว์หล่อต่อหน้าเขาไม่ว่าจะเป็น ราชาทหาร นักฆ่าในตำนาน ผู้ใช้ระบบ ผู้กลับชาติมาเกิด ผู้หวนคืนจากอนาคต ผู้ข้ามมิติ ผู้ที่แข็งแกร่งจากการตกเขา ผู้กลับมาจากโลกอมตะ หมออมตะ ราชาปีศาจ จักรพรรดิอมตะที่ครอบครองร่างกายของคนอื่น ฯลฯ พวกมันทั้งหมดไม่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับใคร!!!

CH 1 – 100 : http://exe.io/2tK4aBhttps://stfly.io/kXjfruQH

======================================================

CH 101 – 154 : https://stfly.me/cSrLu

CH 155 – 161 : https://stfly.me/bw6kH

Leave a Reply