1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 4.00 out of 5)
Loading...

ดอกสาลี่เคียงบัลลังก์ เล่ม 1-2 จบ

แรกวสันต์มาเยือน… ดอกสาลี่บานสะพรั่งไปทั่วหุบเขา
บุรุษผู้หนึ่งนำดอกสาลี่ทัดผมให้นาง พร้อมสัญญาว่าจะพานางไปอยู่ด้วยกัน
‘ไป๋เสวี่ยฝู’ บุตรสาวอัครเสนาบดีที่เติบโตมาในอารามเมี่ยวเฟิง
นางตั้งใจกลับมาเยี่ยมพี่สาว แต่กลับถูกบิดาวางยาพิษ และบังคับให้นางต้องเข้าวังไปเป็นพระชายา
ทั้งใช้ชีวิตมารดามาข่มขู่ เพื่อให้นางวางยาพิษองค์จักรพรรดิให้สำเร็จ

เล่ม 1 : http://spiin.xyz/01HWphttps://stfly.io/mhasKF

เล่ม 2 : http://spiin.xyz/RmauAZghttps://stfly.io/zN9q

Leave a Reply