1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes,
average: 4.50 out of 5)
Loading...

ชะตาพ่ายนางร้ายข้ามภพ 3 เล่มจบ

ผู้เขียน: หงเฟย

เรื่องย่อ นางร้ายอันดับหนึ่งเลือกจบชีวิตตนเองเพราะความรักอัน ล้มเหลว เมื่อสวรรค์ประทานโอกาสให้เธอเข้ามาอยู่ในร่างของ ‘ไป๋อวี้’ นางร้ายในซีรีส์ที่เคยเล่น สตรีที่ต้องตายในตอนจบของบทละครอันสุขสันต์ สตรีที่เปรียบดั่งหยกอันงดงาม สูงค่า แต่ไม่น่าทะนุถนอม! พอที! โชคชะตาอันเลวร้ายเหล่านี้ นางจะไม่มีวันพ่ายให้แก่มันอีกเด็ดขาด เขาคือบุรุษผู้ชิงชังสตรีที่เสแสร้ง ร้ายกาจ เต็มไปด้วยจริตมารยา และนางก็คือสตรีที่เขาไม่ควรรักใคร่ แม้อยากจะหลีกให้ไกล แต่กลับยิ่งใกล้ชิด เมื่อนางคือผู้ชี้ทางให้เขาออกมาจากความมืดมิด ส่วนเขาคือผู้ปลดปล่อยนางจากชะตาของนางร้ายให้ค้นพบด ้ายแดงที่พลัดพรากทุกชาติทุกภพไป

เล่ม 1 : http://exe.io/vVUzHBhttps://stfly.io/YRwYA

เล่ม 2 : http://exe.io/VXJfveXhttps://stfly.io/YUdZic7e0

เล่ม 3 : http://exe.io/z2nMbjflhttps://stfly.io/BVJ2x

Leave a Reply