1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes,
average: 4.38 out of 5)
Loading...

ฉันก็แค่อยากเล่นเกมเงียบๆเท่านั้นเอง! CH 1 – 965

“หลังจากเกิดพายุสุริยุปราคาเมื่อหลายสิบปีก่อน ทั่วโลกปรากฏสิ่งมีชีวิตในตำนานมากมายเกิดขึ้น เช่น เทพเจ้า เซียน ปีศาจ เทวดา เอลฟ์และสัตว์ประหลาดในตำนานมากมายต่างถูกค้นพบ มนุษย์ตามล่าสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันและเพิ่มความสามารถของพวกเขา”
โจวเหวินชายหนุ่มที่ไม่ต้องบุกฝ่าอันตรายไปยังต่างมิติเพื่อหาผลึกพลังงานเหมือนคนอื่นๆ เขาเพียงแค่ เล่น เล่น และเล่นเกมส์ในโทรศัพท์ของเขาแค่เพียงแค่นี้เขาก็สามารถหาผลึกพลังงานได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ!

CH 1 – 300 : https://stfly.io/7gMRScaZM

CH 301 – 400 : https://stfly.io/8gWyw9i

CH 401 – 500 : https://stfly.io/2MJ4FW

CH 501 – 600 : https://stfly.io/1e6L

==========================================================

CH 601 – 700 : https://stfly.me/AlFhc1ye

CH 701 – 798 : https://stfly.me/3mt3uM

CH 799 – 900 : https://stfly.me/noU4xfW1

CH 901 – 960 : https://stfly.me/MNuyJrBJ

CH 961 – 965 : https://stfly.me/ZNst

Leave a Reply