1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

ข้ามเวลาล่าฝัน! CH 1 – 11 ตอนที่ 1

ข้ามเวลาล่าฝัน!

โอกาสหลังความตาย คือ ชีวิตใหม่ที่ได้รับ… คุณจะใช้โอกาสนี้ทำอะไร?
เรื่องราวของโชคชะตาที่จะถูกเขียนขึ้นใหม่ ของชายวัย 45
บนหน้ากระดาษแผ่นเดิม ที่ยังคงไว้ซึ่งรอยความทรงจำที่เลือนราง

—————————

ขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ ก็คงจะมีสักครั้งที่แอบคิดว่า
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า… สามารถย้อนกลับไปใน ‘ช่วงเวลานั้น’ ได้?
สิ่งที่ตลกที่สุดก็คือ เมื่อคุณพบว่าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้
คุณก็คงจะใช้ชีวิตที่ระมัดระวังมากกว่าเดิม
‘อีกสักครั้งหนึ่ง’
ฉันอยากจะใช้ชีวิตอีกสักครั้งหนึ่ง

==================================

CH 1 – 10 : https://stfly.me/S45PeWo

CH 11 ตอนที่ 1 : https://stfly.me/qmfMW

Leave a Reply